způsoby omluvy

Život s sebou přináší různá překvapení a neočekávané události, a tak se může stát, že z nějakých nepředvídatelných důvodů budete nuceni smluvenou práci zrušit. V takovém případě je však nezbytně nutné se nám předem omluvit, abychom měli možnost za Vás zajistit náhradního pracovníka a nezpůsobili tak našim klientům provozní problémy. Omluvit se u nás můžete nejpozději 24 hodiny před nástupem do práce, a to buď osobně v naší provozovně nebo telefonicky (nikoli sms zprávou) na čísle +420 604 376 770 (pondělí – neděle 8.00-18.00).

U některých druhů prací vyžadujících větší množství dokladů pro nástup do práce (typicky pokladny či činnosti spojené s nutností být držitelem zdravotního průkazu) je nutné se omluvit s větším časovým předstíhem (až 72 hodiny) před nástupem do práce. Konkrétní lhůtu pro omluvu vždy najdete v pokynu k dočasnému přidělení k uživateli a je rovněž naší snahou Vás na případnou odchylku upozornit.

V případě náhlého onemocnění v den nástupu do práce je nutné se nám telefonicky omluvit a zaslat do 48 hodin originál lékařské zprávy. Pokud tak neučiníte, můžeme po Vás požadovat náhradu škody, kterou jste nám svým neodpovědným chováním způsobili a budete vyřazeni z naší databáze uchazečů. Tato nepříjemná opatření jsme bohužel byli nuceni zavést vzhledem ke zkušenostem s řadou neohleduplných lidí.