zprostředkování pracovních sil

Zprostředkování krátkodobých pracovníků

Někteří naši klienti upřednostňují před komfortem spojeným s námi vedenou pracovněprávní a mzdovou agendou ušetření vlastních finančních prostředků a preferují takovou podobu spolupráce, kdy my vyhledáme pracovníky na základě jejich požadavků a oni si je následně zaměstnají sami na základě dohody o provedení práce, tedy bez odvodů. My si v těchto případech fakturujeme jen zprostředkovatelský poplatek. I taková podoba naší spolupráce je samozřejmě možná a legální, a záleží jen na Vás čemu dáte přednost - ušetření mzdových nákladů za cenu vyšší administrativní náročnosti či naopak.

Abychom Vám tento model spolupráce ještě více zatraktivnili, nabízíme i v tomto případě ulehčení administrativní zátěže pro Vás. Můžeme Vašim jménem uzavírat s brigádníky dohody o provedení práce a zajistit i další nezbytné byrokratické úkony. Na základě zvláštní smlouvy dokonce můžeme tyto Vaše zaměstnance průběžně zálohově vyplácet pod Vaší hlavičkou a zatraktivnit tak pro ně brigádu právě ve Vaší společnosti.

Zprostředkování stálých zaměstnanců

Rádi Vám pomůžeme i v případě, že budete mít zájem o vyhledání nových stálých zaměstnanců do Vašeho kolektivu. Naše agentura se zaměřuje především na vyhledání stálých zaměstnanců v dělnických profesích (skladníci, zahradníci, stavební řemesla, prodavači apod.) a na střední administrativní stav (asistentky, recepční, operátoři, reklamanti, dispečeři, vedoucí prodejen apod.). V těchto případech můžeme nabídnout jak naše vazby na školy a učiliště, ze kterých rekrutujeme naše brigádníky, kteří se časem stávají absolventy, tak i výběr lidí z naší bohaté databáze uchazečů o stálé zaměstnání.

Samozřejmostí je rovněž spolupráce s celou řadou personálních serverů a stálá inzerce v řadě tištěných i elektronických médií, která nám zajišťuje stálé doplňování naší databáze. Při vyhledání zaměstnanců do pracovního poměru uzavíráme s našimi klienty smlouvu o poskytování personalistických služeb. V následné objednávce nám klienti zašlou dle ustanovení smlouvy podrobný popis dané pozice s jejich požadavky a nabídkou a my začneme s oslovováním vhodných kandidátů. Konkrétní obchodní podmínky se liší v závislosti na obtížnosti a specifičnosti zadání. V zásadě ale platí, že nemáme nárok na odměnu, pokud námi vybraný zaměstnanec neodpracuje ve Vaší společnosti bez problémů alespoň 1 měsíc.