pojištění odpovědnosti

Naši klienti se nás často ptají, jak je to s pojištěním našich zaměstnanců a také s pojištěním odpovědnosti za případnou škodu způsobenou našimi dočasně přidělenými zaměstnanci. Můžeme Vás touto cestou ubezpečit, že všichni naši zaměstnanci jsou zákonně pojištěni u pojišťovny Kooperativa a na škodu způsobenou našimi zaměstnanci jsme komerčně pojištěni u České pojišťovny až do částky 10 000 000 Kč.