podpis smlouvy

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro některou z našich nabídek, můžeme podepsat smlouvu a pokyn k dočasnému přidělení k uživateli (tj. ke konkrétní firmě, kde budete práci vykonávat). Jako legální agentura práce s Vámi můžeme uzavřít jen 2 druhy pracovněprávního vztahu. Novela Zákona o zaměstnanosti účinná od 1.10.2004 totiž zakazuje agenturám uzavírat se svými dočasně přidělovanými zaměstnanci dohody o provedení práce. Toto nesmyslné a vůči agenturám diskriminační opatření má za následek, že s Vámi můžeme uzavírat jen dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu na dobu určitou. Z toho vyplývá zákonná povinnost odvádět za Vás zdravotní a sociální pojištění ve výši 11 % z Vaší hrubé mzdy (platí pro výdělky nad 1 999 Kč za měsíc). Setkáváme se často s dotazy zejména od studentů a důchodců, proč by měli znovu platit pojistné, když je za ně platí stát. Ano, souhlasíme s touto nelogičností, nicméně zákon nám neumožňuje žádnou výjimku a pojistné tedy musíme srážet. Možná namítnete, že některé agentury s Vámi i v současné době uzavřely dohodu o provedení práce. V takovém případě Vás musíme upozornit, že takový postup je NELEGÁLNÍ a tyto společnosti se vystavují velkým postihům ze strany kontrolních orgánů státní správy.

Při podpisu smlouvy od nás obdržíte docházkový list, na který Vám budou příslušní zaměstnanci uživatelské firmy potvrzovat odpracované hodiny. Na základě doručení vyplněného a potvrzeného docházkového listu Vás budeme vyplácet.

U některých typů brigád máme s našimi klienty uzavřené smlouvy odlišným způsobem. My Vám práci v jejich provozech zprostředkujeme, ale stanete se přímo zaměstnanci těchto společností, které s Vámi uzavřou dohodu o provedení práce. Konkrétní způsob vyplácení poté závisí na naší dohodě s těmito firmami. V některých případech si i při tomto modelu svoji výplatu vyzvednete v agentuře, v jiných naopak obdržíte mzdu přímo od dané společnost, tj. Vašeho zaměstnavatele. O konkrétním modelu vyplácení Vás samozřejmě vždy rádi informujeme před nástupem do práce.

V případě, že našim prostřednictvím hledáte pracovní příležitost na hlavní pracovní poměr u konkrétní společnosti či organizace a úspěšně projdete výběrovým řízením, pracovní smlouvu pochopitelně podepisujete přímo s daným zaměstnavatelem.