naši zaměstnanci

Našimi zaměstnanci, které dočasně přidělujeme na výkon práce k Vám, tj. uživatelům, jsou občané České republiky a ostatních členských států Evropské unie, k čemuž nás opravňuje povolení MPSV ČR. V praxi to znamená, že zaměstnáváme z drtivé většiny občany ČR, ve zvýšené míře i občany Slovenska a ve výjimečných případech i pracovníky z Polska, pobaltských zemí či Bulharska. Nemusíte mít tedy v žádném případě obavy, že zaměstnáváme nelegální pracovní sílu ze zemí mimo Evropskou unii. Pracovníky vybíráme z řad studentů vysokých, vyšších odborných i středních škol, ale i z řad dočasně nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce (dále jen "ÚP"), kteří si mohou legálně přivydělat měsíčně až polovinu minimální mzdy i nezaměstnaných neevidovaných na ÚP, u nichž samozřejmě žádná taková omezení neplatí. V naší databázi jsou i stovky zaměstnaných lidí, kteří hledají ve volných dnech přivýdělek ke své mzdě a rovněž široká skupina aktivních důchodců, kteří rovněž hledají přivýdělek a v neposlední řadě také nechtějí ztratit sociální kontakty. Můžeme Vás ubezpečit, že všichni naši zaměstnanci jsou před podpisem smlouvy prověřováni a jejich bezúhonnost je samozřejmostí!