mzda a způsoby vyplácení

Nepochybně Vás budou zajímat informace o záležitostech nejpříjemnějších. V případě, že jste našimi zaměstnanci, odpracovali jste svou směnu a máte řádně vyplněný docházkový list, můžete si denně v pokladních hodinách (pondělí – pátek 8.15 – 11.00 a 15.00 – 17.45) vyzvednout zálohu na mzdu ve výši 50% Vašeho hrubého výdělku! Můžete si tedy více než polovinu Vaší čisté mzdy nechat vyplatit okamžitě a nečekat tak na peníze dlouhé týdny. Doplatek mzdy obdržíte po zaúčtování vždy v následujícím měsíci, a to buď v hotovosti v naší provozovně, převodem na Váš bankovní účet nebo složenkou na Vaši adresu. Konkrétní termín výplaty (doplatku) mzdy najdete vždy na našich stránkách v sekci Aktuality, na informační nástěnce v naší provozovně, nebo Vám ho rádi sdělíme telefonicky.

Rádi bychom Vás v této souvislosti upozornili, že námi uváděná výše mzdy je hrubá, protože námi uzavírané typy smluv implikují placení zdravotního(4,5% z hrubé mzdy) a sociálního (6,5% z hrubé mzdy) pojištění z výdělků nad 2 499 Kč v kalendářním měsíci. Pouze u některých našich klientů je způsob spolupráce nastaven tak, že poté co Vás do firmy zprostředkujeme, podepíšete přímo s danou společností dohodu o provedení práce, u které se pojistné neplatí. V těchto případech je mzda uváděna v čistém a způsob vyplácení bývá odlišný. Buď se mzda po dohodě s firmou vyplácí u nás (a v tom případě si můžete mzdu vybírat u nás v pokladních hodinách každý den v plné výši!) nebo ji vyplácí přímo firma a potom budete o způsobu jejího vyplácení informováni u nás před nástupem do práce.

Pokladní hodiny pro výplatu záloh

Pondělí – pátek 8.15 – 11.00 a 15.00 – 17.45

Pokladní hodiny pro výplatu (doplatku) mzdy

V den určený jako termín výplaty (doplatku) mzdy za předcházející kalendářní měsíc si můžete svoji odměnu za práci vyzvednout rovněž dopoledne mezi 8.15 a 11.00 a odpoledne mezi 15.00 A 17.45. Pokud si budete chtít peníze vyzvednout později než v řádný výplatní den, můžete si je do konce daného měsíce vyzvednout kdykoli v pokladních hodinách. V případě, že si nestihnete výplatu (doplatku) mzdy vyzvednout do konce kalendářního měsíce následujícím po měsíci, za který měla být mzda vyplacena, je však třeba si termín výplaty takovéto staré mzdy telefonicky či e-mailem objednat, abychom mohli Vaše peníze připravit.