dočasné přidělení zaměstnanců

V případě, že se rozhodnete využít našich služeb a objednat si naše zaměstnance, je potřeba mezi námi (agenturou) a Vámi (uživatelem) uzavřít dohodu o dočasném přidělení zaměstnanců. Tato dohoda má náležitosti dané zákonem a je jím také vyžadována. Tuto dohodu si můžeme vyměnit prostřednictvím faxu nebo e-mailu, abychom neztráceli čas, kterého je samozřejmě vždy málo. Po uzavření této dohody začínáme okamžitě vyhledávat zaměstnance dle Vašich požadavků a jakmile s nimi máme uzavřenou příslušnou smlouvu, pošleme Vám jejich jmenný seznam i s jejich osobními daty ( opět vyžaduje současná legislativa) a pracovníci k Vám mohou nastoupit. Vy jejich práci řídíte a kontrolujete a odpracované hodiny jim potvrzujete na docházkový list, se kterým po skončení práce přijdou k nám a na jehož základě jim zpracujeme mzdu a Vám vystavíme fakturu. Veškeré mzdové, pracovně-právní i jakékoli další administrativní úkony spojené s našimi zaměstnanci jsou tedy čistě naší záležitostí, čímž Vám ušetříme Váš čas i energii na řešení Vašich vlastních provozních záležitostí.

Rádi bychom Vám nabídli rovněž další možnosti, jak našim prostřednictvím využít institutu dočasného přidělení zaměstnanců agentury. Můžete totiž našim prostřednictvím zaměstnat i Vaše kmenové zaměstnance, což může být praktické zejména v následujích případech:

a) Mají Vaši zaměstnanci příliš mnoho přesčasových hodin? Bolí Vás hlava z proplácení příplatků a vykazování přesčasů?

Problém s proplácením příplatků za přesčasy, případně s evidencí nadměrného množství přesčasových hodin u lidí, kteří chtějí pracovat nad rámec povoleného fondu pracovní doby, lehce vyřešíte tak, že tyto hodiny budou Vaši lidé oficiálně našimi zaměstnanci, my je zaměstnáme např. na základě dohody o pracovní činnosti a dočasně přidělíme k Vám, tj. k uživateli, v souladu s legislativou. Vy tak budete chráněni před kontrolními orgány státu a Váš provoz nebude narušen. Levně a elegantně tak vyřešíte problém, který může nastat v dobách zvýšených objednávek, kdy potřebujete prodloužit pracovní dobu stávajících zaměstnanců a nepřipadá v úvahu během hektického pracovního tempa zaučovat nové, nezkušené pracovníky.

b) Končí Vašim zaměstnancům zkušební doba a nejste si jisti, že budete mít dostatek zakázek?

Obdobně můžete Vaše vyzkoušené zaměstnance zaměstnat našim prostřednictvím v případě, že jim končí zkušební doba, Vy o ně máte nadále zájem, ale nejste si jisti, že budete mít v následujícím období dostatek zakázek. Vyhnete se tak následnému zbytečnému vyplácení odstupného a v momentě, kdy se situace na trhu zlepší, můžete si je samozřejmě bez problémů vzít zpět pod svá křídla.

c) Jste příspěvková organizace, máte vyčerpané mzdové fondy pro určité období, ale konkrétní lidi i nadále potřebujete?

Pokud zaměstnáte tyto Vaše zkušené a výkonné pracovníky našim prostřednictvím, nebudete čerpat z tabulky „mzdové fondy“, oni budou pracovat jako doposud a Vaše práce nebude nijak narušena!