ceny a dodací lhůty

Určitě Vás budou zajímat naše obchodní podmínky. Zde je potřeba zdůraznit, že od 1.10.2004 vstoupila v účinnost novela Zákona o zaměstnanosti , která NEUMOŽŇUJE pracovním agenturám uzavírat se svými dočasně přidělenými zaměstnanci dohody o provedení práce, tj. typ pracovněprávního vztahu, který nevyžaduje platit za zaměstnance odvody na zdravotní a sociální pojištění. To znamená, že s našimi zaměstnanci můžeme uzavírat buď dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu na dobu určitou (a to opakovaně - bez omezení, na rozdíl od běžných firem). Z této skutečnosti samozřejmě musíme vycházet při kalkulaci našich služeb. Přes tuto nepříjemnost se snažíme udržet naše ceny na rozumné úrovni a zachovat rovnovážný stav, kdy jsou dojednané podmínky zajímavé jak pro naše klienty, tak i zaměstnance. V současné době nabízíme u nejjednodušších druhů prací cenu již od 96 Kč /hod bez DPH, což je zcela určitě jedna z nejnižších cen na LEGÁLNÍM trhu! Zdůrazňujeme zde slovo legální, protože i dnes stále působí na trhu firmy, které se snaží obcházet zákon tím, že se tváří, že vlastně neposkytují zprostředkování práce, ale pouze komerční služby na základě běžného živnostenského oprávnění, na které si sjednávají zaměstnance na základě dohody o provedení práce. Tím však vystavují nejen sebe, ale i své klienty nebezpečí výrazných postihů ze strany kontrolních orgánů státu.

Naše konkrétní kalkulace závisí samozřejmě na míře náročnosti a atraktivitě dané činnosti, požadavcích na kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců, na časovém předstihu objednávky před požadovaným datem nástupu do práce, na lokalitě místa výkonu práce a na aktuální situaci na trhu práce, který se během roku mění. Obecně platí, že čím menší čas máme na vyhledání konkrétních zaměstnanců, tím větší náklady to pro nás znamená, je obtížnější zajistit pracovníky do lokalit mimo dostupnost běžného tarifu městké hromadné dopravy, jednotlivé druhy prací se liší v míře přitažlivosti pro uchazeče a rovněž každé období roku je spojeno s jinou mírou zájmu o práci. Pro předběžnou kalkulaci nás můžete kontaktovat na naší e-mailové adrese info@unijob.cz nebo telefonicky na číslech +420 222 516 672 nebo +420 737 282 014 v pracovní dny mezi 8. a 18. hodinou a my Vám nabídku rádi okamžitě zpracujeme. Na Vaše přání Vám můžeme i transparentně rozepsat jednotlivé položky výsledné kalkulace!

Co se týče rychlosti vyhledání pracovníků, obvykle jsme schopni zajistit pracovníky do druhého dne od Vaší objednávky a v některých případech dokonce již do 4 hodin od Vašeho požadavku! Nicméně je potřeba po pravdě upozornit, že v některých obdobích je o práci zájem velice malý a my potřebujeme delší čas k vyhledání vhodných zaměstnanců. Z našich dlouholetých zkušeností máme vypozorováno, že se jedná především o období na konci letních prázdnin a v září, období 2 týdnů před Vánocemi a dále na začátku zimního i letního zkouškového období. K těmto faktorům se samozřejmě přičleňuje i současná situace na tuzemském trhu práce, která nahrává spíše zaměstnancům než zaměstnavatelům. Zpravidla tedy doporučujeme našim klientům, aby, pokud to je z provozních důvodů možné, objednávky uskutečňovali alespoň 48 hodin před požadovaným nástupem pracovníků do práce. Naše zaměstnance si můžete objednat na libovolnou dobu – od 4 hodinové brigády po dlouhodobé přidělení na dobu týdnů či měsíců dle potřeb Vaší společnosti či organizace.

V každém případě nám bude potěšením, pokud Vás budeme moci navštívit ve Vaší provozovně, abychom se nejen seznámili s podmínkami a konkrétními potřebami Vaši společnosti či organizace a dokázali Vám tak připravit nabídku šitou přímo na míru, ale i za účelem vzájemného poznání a nastolení vzájemné důvěry, která je pro navázání úspěšné spolupráce tolik potřebná.